Stöldskydda bilen.


 

Billarm är numera värdelösa.

Tag en ratt utan airbag.

Det krävs andra metoder mot s.k. bilkapare.

 

Skaffa plastlåda, sprängladdning och

Skaffa massa äcklig spenat.

diverse kablar samt en knappsats.

 

Öppna förpackningen med lämpligt verktyg.

Blanda spenaten med superklister.

 

 

Häll den i lådan tillsammans

På med locket.

med sprängladdningen.

 

 

Montera ratten i bilen.

 

Montera knappsatsen på lämplig plats.

 

Invänta tjuven.

Om man inte slår in rätt kod inom

 

 

tjugo sekunder så smäller det.

 

Så ja.  Med superklistrets hjälp så är han "spenated for life".

 


Idé:  Uffe Öberg

Copyright © Hejbilist